AleArena
Stron w katalogu: 491 | Czeka na dodanie: 0
Backlinks: 5,154 | Katalog działa od: 2011-07-21 |
logo

Polecane: Wolve | Ocultismo | TTphotography

Biznes i ekonomia
Dom i ogród
Edukacja i nauka
Firmy wg branż
Inne
Internet i komputery
Kultura i sztuka
Miasta
Motoryzacja
Prawo i społeczeństwo
Produkcja przemysłowa
Reklama i marketing
Rozrywka
Sport
Turystyka
Zdrowie i uroda
URL:
http://www.falowniki.com.pl
Data:
2015-01-19

Słowa kluczowe:

Dystrybutor Dobór Serwis falowniki przemienniki

Dobór falownika

W zależności od przeznaczenia, wzorce częstotliwości można podzielić (podobnie jak wzorce innych wielkości) na: etalony i wzorce I, II oraz III rzędu. Etalonami częstotliwości są najczęściej atomowe wzorce cezowe lub molekularne wzorce amoniakalne, a wzorcami I rzędu ? generatory kwarcowe. Ponieważ częstotliwość jest powiązana prostą zależnością z czasem (1 Hz = 1 s), wzorzec częstotliwości jest więc jednocześnie wzorcem czasu. Sprawdzanie wzorców częstotliwości I rzędu, stanowiących jednocześnie generatory wzorcowych odstępów czasu, tj. sekundy i jej wielokrotności, jest dokonywane bądź przez odbiór radiowych sygnałów wzorcowych częstotliwości, wysyłanych przez odpowiednie stacje nadawcze, bądź też przez bezpośrednie ich porównanie z etalonem.
URL:
http://www.falowniki.info
Data:
2015-01-19

Słowa kluczowe:

Dystrybutor Dobór Serwis falowniki przemienniki

Dobierz falownik

W neutralnym atomie cezu, przy zewnętrznym polu magnetycznym równym zero, występują tylko dwa poziomy energii . Jednakże już w polu o indukcji (wytworzonym przez magnesy selektora I) następuje rozszczepienie tych poziomów na 16 nadsubtelnych poziomów ? grupę poziomów o większej energii (F = 4) składającą się z 9 poziomów i grupę poziomów o mniejszej energii (F = 3) składającą się z 7 poziomów. Przy dużej indukcji pola poziom przechodzi do grupy F = 3. Magnesy selektora II wytwarzają silne, niejednorodne pole o indukcji ok. 1 T. W polu tym atomy cezu ulegają odchyleniu w zależności od ich energii. Atomy o poziomach F = 3 i atomy o poziomach F = 4, są odchylane w obszar pola o większej indukcji, pozostałe zaś w obszar pola o mniejszej indukcji. Magnesy selektorów separują więc przestrzennie te dwie grupy atomów.
URL:
http://www.falowniki.info.pl
Data:
2015-01-19

Słowa kluczowe:

Dystrybutor Dobór Serwis falowniki przemienniki

Porównaj falowniki LG

Ze względu na kształt generowanych napięć generatory można podzielić na: ? generatory napięć sinusoidalnych; ? generatory napięć odkształconych. Do drugiej grupy należą między innymi generatory impulsów prostokątnych, trójkątnych i piłokształtnych oraz generatory szumów i generatory dewiacyjne. Wymagania stawiane generatorom dotyczą przede wszystkim takich parametrów jak zakres, dokładność nastawiania częstotliwości, moc i impedancja wyjściowa oraz kształt napięcia wyjściowego.
URL:
http://www.falownik.info
Data:
2015-01-19

Słowa kluczowe:

Dystrybutor Dobór Serwis falowniki przemienniki

Serwis o naprawie falowników

Podstawowym elementem każdego generatora jest wzmacniacz. Jeżeli do jego wejścia zostanie doprowadzone napięcie to na wyjściu pojawi się napięcie przemienne o wartości (K ? wzmocnienie napięciowe) i przesunięciu fazowym. Wyjście wzmacniacza obciążone jest przez odbiornik o impedancji oraz przez obwód sprzężenia zwrotnego. Napięcie na wyjściu obwodu sprzężenia zwrotnego ma wartość ( współczynnik sprzężenia zwrotnego) oraz przesunięcie fazowe względem napięcia.
URL:
http://www.falownik.org
Data:
2015-01-19

Słowa kluczowe:

Dystrybutor Dobór Serwis falowniki przemienniki

Przekształtniki częstotliwości

Generatory pomiarowe małej częstotliwości są również wykonywane jako generatory dudnieniowe. W generatorach tych sygnały malej częstotliwości uzyskuje się przez zmieszanie dwóch sygnałów wielkiej częstotliwości ? tak dobranych, aby ich różnica była w zakresie małych częstotliwości. Jeżeli charakterystyka mieszacza jest nieliniowa, a na jego wejście podano dwa sygnały o częstotliwościach, to na wyjściu pojawi się między innymi składowa sygnału o częstotliwości różnicowej. Przez eliminację za pomocą filtru wszystkich częstotliwości oprócz różnicowej można na wyjściu otrzymać sygnał małej częstotliwości.
URL:
http://www.falownik.biz
Data:
2015-01-19

Słowa kluczowe:

Dystrybutor Dobór Serwis falowniki przemienniki

Przemienniki Danfoss

Stabilność częstotliwości sygnału wyjściowego zależy od stabilności generatorów Gi i G2, bezwzględne zmiany częstotliwości tych generatorów przenoszą się bowiem bezpośrednio na częstotliwość różnicową. Niewielkie procentowe zmiany f1 i f2 mogą więc powodować znaczne procentowe zmiany częstotliwości różnicowej. Obydwa generatory w.cz. mają jednakowe układy i są identycznie zmontowane. Wpływ zmian napięć zasilających jest więc kompensowany. Nie są natomiast kompensowane wpływy temperatury, gdyż różne są obwody rezonansowe obydwu generatorów. Ponadto wpływ ten będzie się zmieniał w funkcji zmian częstotliwości, gdyż zmienne jest położenie ruchomej elektrody kondensatora C2. Szczególnie duży wpływ temperatury występuje w dolnym zakresie częstotliwości i dlatego konieczna jest regulacja zera częstotliwości różnicowej za pomocą trymera.
URL:
http://www.falowniki.org.pl
Data:
2015-01-19

Słowa kluczowe:

Dystrybutor Dobór Serwis falowniki przemienniki

Dystrybucja falowników Omron

Generator wzbudzający, realizowany najczęściej w układzie generatora z obwodem rezonansowym LC w pętli sprzężenia zwrotnego (generatory Colpitsa, Hartleya lub Clappa), ma zwykle elektroniczną lub piezoelektryczną stabilizację częstotliwości. Zakres częstotliwościowy jest dzielony na kilka podzakresów, realizowanych za pomocą przełączanych cewek indukcyjnych. Płynną regulację częstotliwości uzyskuje się w każdym podzakresie przez zmianę pojemności kondensatorów.
URL:
http://www.lg.falowniki.pl
Data:
2015-01-19

Słowa kluczowe:

Dystrybutor Dobór Serwis falowniki przemienniki

Dystrybutor falowników

Bieguny magnesu ustroju mają nabiegunniki ze stali magnetycznie miękkiej, wytoczone w kształcie walca. W środku wytoczenia znajduje się nieruchomy rdzeń cylindryczny wykonany z tego samego materiału. W wytworzonej przez nabiegunniki i rdzeń równomiernej szczelinie o kształcie pierścienia jest umieszczona ruchoma cewka, zwykle o kształcie prostokątnym. Cewkę tworzą najczęściej zwoje miedzianego izolowanego drutu, nawinięte na aluminiowym karkasie. Cewka może być wykonana również bez karkasu i nasycona dla usztywnienia lakierem. Na częściach czołowych cewki są umocowane obsady z wprasowanymi czopami lub uchwyty do mocowania taśm zawieszeniowych.
URL:
http://www.napedy.ppp.pl
Data:
2015-01-19

Słowa kluczowe:

Dystrybutor Dobór Serwis falowniki przemienniki

Usługi automatyki

Układ amperomierza stanowią teraz dwie równoległe gałęzie. Jedną gałąź stanowi cewka z włączonym szeregowo opornikiem, a drugą bocznik. Zagadnienie korekcji błędu temperaturowego sprowadza się teraz do określenia takiego stosunku, który zapewni właściwe wskazanie amperomierza przy zmianach temperatury otoczenia. Wpływ zmian temperatury na wskazania amperomierza jest określony przez błąd temperatury. Błąd ten można obliczyć korzystając z następującego rozumowania. W celu otrzymania takiego samego odchylenia a, np. przy wzroście temperatury, należy zwiększyć prąd o wartość, gdyż wzrost temperatury powoduje zwiększenie się rezystancji.
URL:
http://www.przemienniki.info
Data:
2015-01-19

Słowa kluczowe:

Dystrybutor Dobór Serwis falowniki przemienniki

Regulacja częstotliwości

Amperomierze magnetoelektryczne tablicowe mają z reguły jeden zakres pomiarowy, amperomierze laboratoryjne ? kilka do kilkunastu zakresów. Zwiększenie liczby zakresów uzyskuje się bądź przez wyposażenie miernika w kilka boczników wymiennych , bądź też przez zastosowanie bocznika uniwersalnego. Podziałka miernika jest wspólna dla wszystkich zakresów pomiarowych. Zmienia się jedynie stała podziałki.