AleArena
Stron w katalogu: 491 | Czeka na dodanie: 0
Backlinks: 5,154 | Katalog działa od: 2011-07-21 |
logo

Polecane: Wolve | Ocultismo | TTphotography

Biznes i ekonomia
Dom i ogród
Edukacja i nauka
Firmy wg branż
Inne
Internet i komputery
Kultura i sztuka
Miasta
Motoryzacja
Prawo i społeczeństwo
Produkcja przemysłowa
Reklama i marketing
Rozrywka
Sport
Turystyka
Zdrowie i uroda
URL:
http://www.falowniki.pl
Data:
2015-01-19

Słowa kluczowe:

Softstarty falowniki lenze silniki przekładnie

Jak dobrać falownik

Kondensator włączony w obwód prądu przemiennego pobiera energię. Powodem tego jest niedoskonałość dielektryków i rezystancja elektrod. Pobierana przez kondensator energia wywołuje zmniejszenie się kąta fazowego ę między doprowadzonym do niego napięciem a prądem. W przypadku kondensatora idealnego (nie pobierającego energii) kąt ten wynosi. Jakość kondensatora określa się za pomocą kąta stratności. Kąt stratności charakteryzujący jakość dielektryków użytych do budowy kondensatora zależy nie tylko od częstotliwości, lecz także od napięcia. Dlatego też kąt stratności wzorców pojemności jest podawany przy znamionowej częstotliwości i znamionowym napięciu.
URL:
http://websystem.pl
Data:
2015-01-19

Słowa kluczowe:

Softstarty falowniki lenze silniki przekładnie

Sklep i cennik falowników

Podstawowym podzespołem etalonu jest stabilny generator kwarcowy1 generujący napięcie o częstotliwości fw = 5 MHz. Sygnał wyjściowy z generatora jest podawany do układu dwoma torami. W jednym torze sygnał o częstotliwości fw przez wzmacniacz dochodzi do syntetyzera. Z syntetyzera sygnał o częstotliwości jest podawany do generatora harmonicznych. W drugim torze sygnał jest modulowany częstotliwościami i również podawany do generatora harmonicznych. W generatorze następuje mieszanie sygnałów o częstotliwości, w wyniku czego na jego wyjściu pojawia się sygnał o częstotliwości a więc sygnał o częstotliwości równej częstotliwości rezonansowej atomu cezu. Sygnał o częstotliwości podawany jest następnie do cezowej lampy promieniowej (ściślej, do jej komory mikrofalowej).
URL:
http://www.softstarty.pl
Data:
2015-01-19

Słowa kluczowe:

Softstarty falowniki lenze silniki przekładnie

soft start silnika

Generatory pomiarowe są używane jako źródła kalibrowanych sygnałów, podawanych na wejścia badanych układów, oraz jako wzorce przy pomiarach porównawczych. Można je klasyfikować według różnych kryteriów. Najczęściej kryteriami tymi są: częstotliwość, moc lub kształt generowanych sygnałów. Ze względu na częstotliwość generatory można podzielić na: ? generatory częstotliwości podakustycznych (0,001 Hz-20 Hz); ? generatory częstotliwości akustycznych (20 Hz-20 kHz); ? generatory częstotliwości ponadakustycznych (20 kHz-200 kHz); ? generatory wielkiej częstotliwości (100 kHzH-150 MHz); ? generatory bardzo wielkiej częstotliwości (150 MHz-30 GHz). Generatory pierwszych trzech grup mają wiele wspólnych cech i dlatego łączy się je zwykle w jedną grupę i nazywa generatorami małej częstotliwości.
URL:
http://www.falownik.com
Data:
2015-01-19

Słowa kluczowe:

Softstarty falowniki lenze silniki przekładnie

Falownik Vacon 20

Dzięki zastosowaniu obwodów o dobrych właściwościach filtracyjnych, stabilność ma znacznie mniejszy wpływ na dokładność nastawianej częstotliwości niż pozostałe czynniki. Największą stabilność mają generatory napięć sinusoidalnych. Dokładność wzorcowania zależy od dokładności użytego generatora wzorcowego i dokładności porównania. Jednak, nawet przy zastosowaniu do skalowania generatora wzorcowego o odpowiedniej dokładności, może powstać błąd z niezbyt starannego nanoszenia kresek podziałki. Błąd odczytu, związany ze zdolnością rozdzielczą podziałki, zależy od wartości różnicy częstotliwości odpowiadających dwom sąsiednim kreskom podziałki ? stąd tendencje do nanoszenia ich na tarczach o dużych średnicach.
URL:
http://www.falownik.info.pl
Data:
2015-01-19

Słowa kluczowe:

Softstarty falowniki lenze silniki przekładnie

Falownik Hitachi WJ200

Schemat funkcjonalny generatora pomiarowego RC. Blok generatora wzbudzającego to najczęściej układ z mostkiem Wiena. Potencjometr: i? umożliwia regulację wzmocnienia wzmacniacza mocy, a tym samym poziomu sygnału wyjściowego przy korzystaniu z wyjścia przez transformator dopasowujący TD. Wyjście przez dzielnik DN jest wyjściem o dużej wartości impedancji i o małej mocy. Wartości impedancji wyjściowej na tym wyjściu są regulowane i najczęściej wynoszą 60 Q, 600 Q i 6000 Q. Wskaźnikiem poziomu sygnału wyjściowego jest woltomierz magnetoelektryczny z prostownikiem .
URL:
http://www.falowniki.ppp.pl
Data:
2015-01-19

Słowa kluczowe:

Softstarty falowniki lenze silniki przekładnie

Falowniki

Modulatory stosowane w generatorach sygnałowych są realizowane w różnych układach. Modulację częstotliwości, jeśli jest przewidziana w generatorze, realizuje się w układzie generatora wzbudzającego. W starych typach generatorów używano do tego celu lampy reaktancyjnej, obecnie zaś diody pojemnościowej (w takt zmian napięcia polaryzującego diodę zmienia się jej pojemność a tym samym częstotliwość sygnału wyjściowego).
URL:
http://www.falowniki.shop.pl
Data:
2015-01-19

Słowa kluczowe:

Softstarty falowniki lenze silniki przekładnie

Falowniki

Ze względu na zastosowanie, mierniki elektromechaniczne można podzielić na dwie grupy: laboratoryjne i techniczne. Do pierwszej grupy zalicza się stosowane w laboratoriach mierniki klas 0,05; 0,1; 0,2 oraz 0,5. Grupa mierników technicznych obejmuje: mierniki tablicowe stosowane w tablicach rozdzielczych, mierniki aparaturowe wbudowywane do aparatów elektrycznych oraz mierniki przenośne klas 1; 1,5 i 2,5.
URL:
http://www.lenze.falowniki.pl
Data:
2015-01-19

Słowa kluczowe:

Softstarty falowniki lenze silniki przekładnie

Motoreduktory Lenze

Dla ułatwienia użytkownikowi orientacji co do rodzaju miernika i jego właściwości metrologicznych, zgodnie z normą PN-70/E-06501 w widocznym miejscu na tarczy podziałkowej lub obudowie miernika powinny być umieszczone między innymi następujące dane: ? symbol jednostki wielkości mierzonej, ? symbol rodzaju ustroju, ? symbol klasy dokładności, ? symbol rodzaju prądu i liczby ustrojów pomiarowych, ? symbol napięcia probierczego, ? symbol ustawienia przy pracy, ? nazwa lub znak producenta, ? numer fabryczny. Symbole umieszczane na miernikach są zawarte w normie PN-70/E-88003 Elektryczne przyrządy pomiarowe.
URL:
http://www.napedy.net.pl
Data:
2015-01-19

Słowa kluczowe:

Softstarty falowniki lenze silniki przekładnie

Sterowniki silników

Zastosowanie bocznika do poszerzenia zakresu pomiarowego amperomierza omówiono przyjmując, że wartość stosunku jest stała. Założenie takie jest słuszne jedynie w przypadku spełnienia pewnych warunków. Warunek pierwszy jest w praktyce niemożliwy do spełnienia ze względu na różne pojemności cieplne i warunki chłodzenia cewki oraz bocznika. Warunek drugi może być spełniony z pewnym przybliżeniem, jeśli uzwojenie cewki i bocznik zostaną wykonane z materiału o znikomo małym współczynniku temperaturowym rezystancji, np. z manganinu .